Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα ψυχικής υγείας

Μαζί διεκδικούμε την ισότητα στην ψυχική υγεία

Έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020

Εγκύκλιος για τη Μετάβαση Ψυχικά ασθενών (και άνοια) σε Μονάδες Ψυχοκοινων.Αποκατάστασης, Δεκ.2018

Εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα.των ΑμεΑ - FRA Report 2018

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια.

Οδηγός για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία

Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα: Εγκύκλιος

Scroll to Top