Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για θέματα ψυχικής υγείας

Μαζί διεκδικούμε την ισότητα στην ψυχική υγεία

10/2023

Εγκύκλιος για τη Μετάβαση Ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Ιαν. 2021

07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Δυνητικών Εργαζομένων του φορέα

06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΟΦΨΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

 Το ΔΣ του Συλλόγου Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική υγεία, νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές Ν. Σερρών (ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών),

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εγγραφή/ένταξη στο δημιουργούμενο δυναμικό μητρώο δυνητικών εργαζομένων. Το μητρώο θα λειτουργήσει ως «δεξαμενή» βιογραφικών και σε αυτό αρχικά θα ανατρέξει ο φορέας αφενός προκειμένου να προτείνει τα βασικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στις επικείμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για ανάθεση μονάδων ψυχικής υγείας σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.

Έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020

Εγκύκλιος για τη Μετάβαση Ψυχικά ασθενών (και άνοια) σε Μονάδες Ψυχοκοινων.Αποκατάστασης, Δεκ.2018

Εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα.των ΑμεΑ - FRA Report 2018

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια.

Οδηγός για τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία

Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα: Εγκύκλιος

Scroll to Top