Ενημερωτικά Φυλλάδια για την Ψυχική Υγεία από τον ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών

Ενημερωθείτε για την ψυχική υγεία μέσα από τα ενημερωτικά φυλλάδια του ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ Ν. Σερρών τυπώνει και διανέμει δωρεάν ενημερωτικό υλικό τόσο για τις δραστηριότητες του Συλλόγου, όσο και για τις ψυχικές διαταραχές, που έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και η άρση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές.

Δείτε κάποια ενημερωτικά φυλλάδια για την ψυχική υγεία

Ενημ Φυλλ 1
Ενημ Φυλλ 2
Ενημ Φυλλ 4
Ενημ Φυλλ 5
Ενημ Φυλλ 6
Ενημ Φυλλ 7
Ενημ Φυλλ 8
Ενημ Φυλλ 9
Ενημ Φυλλ 11
Ενημ Φυλλ 12
Ενημ Φυλλ 14
Ενημ Φυλλ 15
Ενημ Φυλλ 16
Ενημ Φυλλ 17
Ενημ Φυλλ 18
Ενημ Φυλλ 19
Ενημ Φυλλ 20

Προηγούμενο
Επόμενο

Scroll to Top