Ποιοτική Ανάλυση του «Ημερολογίου Εντυπώσεων» του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών «Από το Όραμα στην Πραγματικότητα»

Αρχικά, παραθέτουμε αυτούσιες τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων στο 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Φροντιστών και Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών.

To συνέδριο έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (ΗΠΑ), την Παγκόσμια Συμμαχία Δικτύων Συνηγορίας για την Ψυχική Ασθένεια (GAMIAN-EUROPE) και την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), στις Σέρρες, από τις 6 έως 10 Οκτωβρίου 2013 με τίτλο: «Από το Όραμα στην Πραγματικότητα», όπως αυτές καταγράφηκαν στο “Ημερολόγιο Εντυπώσεων” που υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου στη διάθεση όσων συμμετείχαν σε αυτό, με σκοπό την ποιοτική του αξιολόγηση.