Δράσεις για την Ψυχική Υγεία – “Το Καραβάνι της Αλήθειας: Συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο”

2007 – 2009 Η Φιλοσοφία Η δράση «Το Καραβάνι της Αλήθειας: συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο» χαρακτηρίζεται ως καινοτόμος σύλληψη του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών και αποσκοπεί στον αποστιγματισμό των ψυχικών ασθενειών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Μέσω μιας σειράς δομημένων ημερίδων, οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αυτοεκπροσωπούνται …

Δράσεις για την Ψυχική Υγεία – “Το Καραβάνι της Αλήθειας: Συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο” Read More »