Greek English

Slideshow

collage1 banner87 bannerc -bunner site

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ...

                                         Ο Ρόλος του Συλλόγου

sofpsy-logoΟ Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών ιδρύθηκε το 1998 και προέκυψε από την αναγκαιότητα δημιουργίας και λειτουργίας μιας κοινοτικής δομής με πρωταρχικό σκοπό της την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την επανένταξη των ατόμων με ψυχιατρικές εμπειρίες που ζουν στην κοινότητα με την οικογένειά τους ή μόνοι τους. Η έλλειψη παρόμοιων εξω-νοσοκομειακών δομών κατέστησε επιτακτική αυτή την ανάγκη.

Μέχρι σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σερρών, λειτουργούν μόνο δύο (2) ψυχιατρικές δομές: το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και η Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Ωστόσο, δε λειτουργεί καμία ενδιάμεση δομή που να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων που βιώσαν την οξύτητα του ψυχικού πόνου, στιγματίστηκαν γι’ αυτό και αποκλείστηκαν κοινωνικά, με φυσικό αποτέλεσμα να στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους (πχ. εργασία, κοινωνική δικτύωση, διαμονή κτλ). Το σημαντικό αυτό κενό επιχειρεί να καλύψει ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών μέσα από την εθελοντική προσφορά του και το πολυπαραγοντικό του έργο.

Η Ταυτότητα του Συλλόγου

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών είναι μια εθελοντική, μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση. Είναι επίσημα εγγεγραμμένος στα Εθνικά Μητρώα Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του ΥΥΚΑ και στα Ειδικά Μητρώα Εθελοντικών ΜΚΟ. Είναι επίσης Ειδικά Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (ΦΕΚ Φύλλο Β’, τεύχος 1053/04-04-12), ενώ διαθέτει σε ισχύ Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ. Έχει βραβευτεί 2 φορές από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια της «Κοινωνίας των Πολιτών» για την εθελοντική προσφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το Όραμα του Συλλόγου

Όλα τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειες τους θα πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, στιγματισμούς και διακρίσεις, να ασκούν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα τους και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Η Αποστολή του Συλλόγου

Η δημιουργία των ευκαιριών που βοηθούν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειες τους να πιστέψουν στην ανάρρωση τους, να θέσουν και να πετύχουν στόχους, να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους και τους άλλους, να ξαναβρούν το νόημα στη ζωή τους, ώστε να ζουν ευτυχισμένα και ελεύθερα, χωρίς στιγματισμούς, αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Οι Στόχοι του Συλλόγου

Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών, κατά κύριο λόγο, δραστηριοποιείται στον τομέα της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης της ψυχικής νόσου.

Βασικοί στόχοι του είναι:

 • η προαγωγή της ψυχικής υγείας/άνοιας Alzheimer
 • η ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειών/φροντιστών τους
 • η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και η εξάλειψη των μύθων που συνοδεύουν τις ψυχικές διαταραχές
 • η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν στο δίπολο ψυχική υγεία-ψυχική ασθένεια
 • η ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας
 • η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, με σκοπό πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

Το ανθρώπινο Δυναμικό του Συλλόγου

Ο φορέας σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και απασχολεί τρία (3) άτομα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ένα με την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου και δύο ψυχολόγους.

Επίσης, στελεχώνεται από αξιόλογη ομάδα 16 εθελοντών (επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας και άλλων διαφόρων ειδικοτήτων) που προσφέρουν σε τακτική εβδομαδιαία βάση τις εθελοντικές τους υπηρεσίες.

Η Προσβασιμότητα του Συλλόγου

 Η δομή λειτουργεί στον 2ο όροφο τριορόφου οικοδομήματος στο κτιριακό συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου Σερρών, Ορφέως 12 και είναι απολύτως προσβάσιμη στους ωφελούμενους μέσω ανελκυστήρα, με έξοδο εντός του χώρου της και ειδικές ράμπες στην είσοδο.

Οι Δράσεις του Συλλόγου                          

Στα 20 χρόνια λειτουργίας του, ο Σύλλογος έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο και έχει υλοποιήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα προώθησης της ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του επιτυγχάνονται με:

 •  την ανάπτυξη και την εκπαίδευση ενός ισχυρού δικτύου εθελοντών που προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς    χώρους και στηρίζουν το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του και του συνολικού έργου του
 •  τη συνεργασία με τις υπάρχουσες δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ψυχιατρική Κλινική) που εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος ψυχικής υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Σερρών
 • τη συνεργασίαμε τοπικούς φορείς (Κοινωνική Πρόνοια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμους, Επιμελητήριο, Εκκλησία, Επιμόρφωση, Αστυνομία, Βουλευτές, Δικηγορικό Σύλλογο, Επιχειρήσεις κα.) και με κυβερνητικές αρχές (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα), η οποία διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του αλλά εξασφαλίζει και την ποιοτικότερη αντιμετώπιση των ατόμων με ψυχική νόσο/άνοια Alzheimer και των οικογενειών/φροντιστών τους στην καθημερινή τους διαβίωση
 • τη συνεργασία με Ελληνικούς οργανισμούς (Ε.Σ.ΑΜΕΑ, Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ., Ε.Ψ.Ε., Ε.Π.Α.ΨΥ., Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταχών και Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimerα και Συγγενών Διαταραχών κα.) και ξένους (W.H.O., W.A.P.R., EU-FAMI, GAMIAN-EUROPE,WFSAD κα) συναφείς Συλλόγους με παρόμοια δράση που συμβάλλει την ανταλλαγή εμπειριών και την εφαρμογή καλών πρακτικών
 •  την ενημέρωση και τη συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ προκειμένου να αποφεύγεται η κάθε είδους προσβλητική αναφορά για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και βοηθά στην αποτελεσματικότερη δημοσιοποίηση των δράσεων του Συλλόγου
 •  τη διοργάνωση Ημερίδων Ευαισθητοποίησης, Συνέδριων έγκυρης ενημέρωσης, Πανελλήνιων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φροντιστές-μέλη των οικογενειών τους από όλη την χώρα, Ενημερωτικών Παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα, 4ήμερων Εορταστικών Φεστιβάλ, τηλεοπτικών εκπομπών κα. που απευθύνονται τόσο στην ευρύτερη κοινότητα όσο και στις επιμέρους ομάδες στόχου του συλλόγου
 •  τη συμμετοχή εκπροσώπων και μελών του με εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια της αυτο-εκπροσώπησης και αυτο-συνηγορίας τους
 •  την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων σε όλη τη χώρα, όπως η καινοτόμα Πανελλαδική Καμπάνια με τίτλο “Το Καραβάνι της Αλήθειας: Συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο”, διάρκειας δύο ετών (2008-2010) που προωθούσε τους κυρίαρχους σκοπούς του
 •  την έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού( 2001-2010), ετήσιου ημερολογίου ( λεύκωμα 2003-2011) , οδηγών αυτοβοήθειας για τα άτομα με κάποια ψυχική νόσο, εγχειριδίων για τις οικογένειες τους, παραμυθιών για τα παιδιά, βιντεοταινιών, cdμουσικής και πλήθους ενημερωτικών φυλλαδίων που απαλλάσσουν το κοινό από την άγνοια, την προκατάληψη και το φόβο.
 •  την εκπόνηση προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών.

Έδρα του Συλλόγου

 Οδός : Ορφέως 12, ( ΠαλαιόΓενικό Νοσοκομείο) Σέρρες,Τ.Κ. 62122

 Τηλ. 2321063388, Fax. 23210 63559, e- mail :  sofpsi-s@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 20 Χρόνια Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν.Σερρών

Ο Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, τη Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές, γνωστός ως Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών, γιορτάζει υπερήφανος τα 20 του χρόνια... 20 χρόνια ασταμάτητης και ακούραστης εθελοντικής προσφοράς, κόντρα σε κάθε κοινωνικό εμπόδιο και οικονομική δυσκολία! Ιδρύθηκε το 1998 από έναν αρχικά μικρό αριθμό οικογενειών αλλά σταδιακά κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα του και σήμερα να εξυπηρετεί 200 ωφελούμενους, ενώ οι δράσεις του προς την κοινότητα λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Απευθύνεται σε άτομα με ψυχικά προβλήματα, σε άτομα της τρίτης ηλικίας, στις οικογένειες/φροντιστές τους και στο ευρύτερο κοινό. Βασικό όραμά του είναι η προαγωγή της δημόσιας ψυχικής υγείας και κυρίαρχοι στόχοι του η ευαισθητοποίηση της κοινότητας, ο αποστιγματισμός των ψυχικών νόσων, η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του, υλοποίησε πολυάριθμες δράσεις σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο, ενώ το καινοτόμο κοινωνικό του έργο είναι βραβευμένο και ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο! Και δεσμεύεται να συνεχίσει παρά τη κοινωνικο-οικονομική δυσχέρεια των καιρών μας να στέκεται πάντα δίπλα στην ανθρώπινη ψυχή που δοκιμάζεται... 

 Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=6_976RJCT3E